Vývoj koncepčně nového vírníku s tažnou vrtulí a hybridním pohonem homologovaného pro jízdu po pozemních komunikacích.

Společnost NIRVANA SYSTEMS s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012401 „Vývoj koncepčně nového vírníku s tažnou vrtulí a hybridním pohonem homologovaného pro jízdu po pozemních komunikacích“.

Předmětem předloženého projektu je výzkum a především vývoj nového koncepčního řešení modifikovaného rotorového letadla - vírníku, a dále změna pohonu ze spalovacího motoru na pohon hybridní.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU

Evropský fond pro regionální rozvoj

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.