Basic&Safe – Přerov

18.10.2020 V případě špatného počasí, zůstává teoretická část Basic&Safe stejná, v náhradním programu maximalizujeme teoreticko-praktickou část výuky – rozebereme slovně i fyzicky, dopodrobna, různé součástky, např. karburátor. Získáme větší prostor, pro vaše dotazy a rozbory typických chyb a např. analýzu videí z internetu – naučíme vás, jak se na taková videa dívat, aby jste se […]